Seminar Hidup Dalam Roh (SHDR) - STT Kadesi Jogja

(02 Mei 2017)
Pelayanan di GBI Sungai Yordan Entikong - KalBar

(23 Juli 2017)
Pelayanan di GBI Mitiara Pontianak - KalBar

(30 Juli 2017)